به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، دهقان بنادکی فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور در چند واحدی تولیدی شهرستان از زحمات کارگران تجلیل و قدرانی کردند.