برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه دهیاران و شوراها، روستاها را متحول می‌کند

رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهريزدر جمع دهياران اين مهريز گفت : برگزاری دوره های آموزشی ویژه دهیاران و شوراهای روستاها دارای اهمیت بسیار زیاد دارد و با ایجاد و گسترش این قبیل آموزش ها می توان در جهت حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت نوین روستا اقدام کرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز ، رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهريزدر جمع دهياران اين مهريز گفت :  برگزاری دوره های آموزشی ویژه دهیاران و شوراهای روستاها دارای اهمیت بسیار زیاد دارد و با ایجاد و گسترش این قبیل آموزش ها می توان در جهت حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت نوین روستا اقدام کرد.

وی در این باره افزود: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه دهیاران و شوراهای روستاها می تواند در مدیریت روستاها تحولی جدی ایجاد کند .

زارع زاده مهريزي گفت: دهیاران باید در جایگاه مدیر اجرایی روستاها درصدد جلب و جذب مشارکت های مردمی برای کمک به سازندگی و توسعه روستاها با هدف تقویت زیرساخت های مورد نیاز به منظور ایجاد امکانات برای رفاه حال عمومی ساکنین روستاها باشند و فعالیت نمایند.

فرماندار مهريز ابراز داشت: دهیاران در کنار اعضای شوراهای اسلامی روستاها باید نقش محوری در وفاق و وحدت اجتماعی در روستاها داشته باشند تا با اعتماد سازی و همراهی، زمینه حمایت مردم را برای خدمت بهتر و بیشتر داشته باشند.