نشست هم اندیشی صنایع غذایی مهریز با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هدف دستیابی به صنایع برتر در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، نشست هم اندیشی صنایع غذایی مهریز با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هدف دستیابی به صنایع برتر در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه برگزار شد.
اهمیت تولید محصولات سالم توسط صنایع غذایی، تاثیر تغذیه و سایر عوامل خطر بیماری های مزمن بر شاخص های سلامت جامعه و اهمیت نقش صنایع در بهبود تغذیه جامعه مهمترین محورهای این نشست بود.