با حضور رستگاری معاون فرماندار نمایشگاه شعله های فروزان افتتاح شد

در این نمایشگاه 25 اثر از هنرمند یزدی آقای جلال درخش  از ساعت 8 الی 20 از امروز به مدت به یک هفته در معرض دید عموم قرار گرفته است.