به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز :فرماندار شهرستان مهریز ضمن بررسی وضعیت پروژه های عمرانی دهیاری با اعضای شورای اسلامی ، دهیاری روستاهای این دو دهستان دیدار نموده وضمن بازدید در خصوص مسائل و مشکلات روستاها گفتگو کرد.

سیدمحمدرستگاری به سیاست دولت تدبیر و امید در عمران و آبادانی روستاها اشاره نمود و پیگیری مطالبات مردم و تلاش در راستای حل مشکلات روستاها را از اهداف عالی دولت برشمرد.

در این دیدار فرماندار به پروژه های عمرانی انجام شده در این دو دهستان اشاره نمود  وافزود:

نزدیک به هشتاد هزار متر مربع آسفالت در شانزده روستای بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر یک میلیاردوپانصد میلیون تومان با مشارکت بخشداری مرکزی و دهیاری ها وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.

در این بازدید یک روزه اعضای شورای اسلامی ودهیاری ها درحضور فرماندار شهرستان مهریز وبخشدار بخش مرکزی مهمترین مطالبات ساکنان روستاهای دو دهستان تنگ چنار وارنان مسائل مرتبط با خشکسالی درخواست اجرای طرح هادی بعضی از روستا و در خواست تکمیل بعضی از بوستان هایی که در روستاها احداث شده و آبرسانی به منازل مسکونی جدیدالاحداث در روستاها وهمچنین اراضی مسکونی مورد نیاز جوانان واصلاح شبکه آبرسانی  رامطرح نمود.

فرماندار ضمن بررسی مشکلات و شنیدن مسائل مربوط به روستاهای این دودهستان ازاقدامات صورت گرفته تشکر کردو بيان داشت: تلاش های صورت گرفته و اجرای این پروژه ها منجر به تغییر و تحولات خوبی در منطقه خواهد شد .اما این مناطق روستایی جای کار و تلاش بیشتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.