بازدید فرماندار مهریز از مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید سرزده ای که امروز از مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل (ع)مهریز انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری هرستان مهریز فرماندار و جمعی از مسئولین ادارت شهرستان مهریز با حضور سرزده از نحوه خدمات رسانی به مردم در مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل (ع) مهریز بازدید کردند.

فرماندار مهریز در این بازدید گفت :وضعیت بهداشتی، سنجش کیفیت مواد اولیه ،نحوه ارائه خدمات مراکز پذیرایی و تهیه و توزیع مواد غذایی از موارد مهمی بود که در این بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت.

رضا زارعزاده افزود:برای حفظ سلامت مسافران و رانندگان و شهروندان ، بازدیدهایی به صورت مداوم و سرزده از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و مراکز پذیرایی و رفاهی بین راهی و داخلی شهرستان انجام گیرد.

همچنین رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز افزود:سلامت همشهریان در گرو رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از مواد غذایی با کیفیت می باشد و با کسانی که در این خصوص سهل انگاری کنند، برخورد جدی خواهد شد.
علیرضا پورمازار گفت :اجرای طرح تشدید بازرسی بهداشت محیط از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در دستور کار کارشناسان بهداشت محیط می باشد.

ب