به گزارش روابط عمومي فرماندار مهريز ؛سيد محمد رستگاري فرماندار مهريز به همراه بخشدار مركزي شهرستان ،و مسئولين ادارات مربوطه و دهيار روستاي خورميزاز محل مجموعه آب انبار و مسجدروستاي خورميز بازديدودر خضوص تعمير و مرمت اين بناي تاريخي و در راستاي بهره برداري براي تاسيس زورخانه هماهنگي هاي لازم در محل صورت پذيرفت .

شايان ذكر است اين بنااز طرف سازمان ميراث فرهنگي به شماره 7221در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است و قدمت آن دوران قاچاريه مي باشد لذا براي حفظ و جلوگيري از تخريب شدن آن از طرف مسئولين  دهياري و اهالي خورميزات همكاري ويژه اي مي بايست مد نظر قرار گيرد.