بازرس ویژه وزارت کشور

انتخابات در مهریز بدون تخلف ادامه دارد

بازرس ویژه وزارت کشور گفت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای سلامی درحوزه انتخابیه مرکزی مهریز با همکاری تمام عوامل اجرایی و بازرسان بدون هیچگونه مشکل و تخلفی در حال برگزاری است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانیستاد انتخابات شهرستان مهریز محمد حسین امامی شامگاه جمعه افزود: بر اساس بررسی و سرکشی انجام شده روند انتخابات در بیشتر شعبه های  اخذ رای بدون مشکل و با نظم و ترتیب خاصی در حال برگزاری است.

بازرس ویژه وزارت کشور در ستاد انتخابات شهرستان مهریز ادامه داد: همه عوامل برگزاری انتخابات در بخش‌های مختلف طبق مقررات از زمان شروع رای گیری تاکنون ماموریت‌های محوله را انجام داده اند و ادامه روند آن بر اساس دستور وزارت کشور با جدیت و نظم تداوم دارد.

بازرس ویژه وزارت کشور تصریح کرد: مردم در صورت مشاهد هرگونه تخلفی در شعبه های  اخذ رای می‌توانند موارد را دقیق و مستند برای بررسی و اقدام به بازرسان مستقر اعلام تا در اسرع وقت اقدام شود.

امامی به اهمیت حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رای اشاره کرد و از همگان خواست در فرصت باقی مانده با مشارکت در این عرصه در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند که رسالتی مهم است