اعلام شماره حساب برای عودت یارانه ها!

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، این سازمان شماره حساب سیبای بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها شماره حساب 0109200920006 بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه، مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند.

بهروز مرادی، مدیرعامل این سازمان گفت: براساس مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی، تعداد قابل توجهی از هموطنان ضمن اعلام انصراف از دریافت یارانه، خواستار اعلام شماره حسابی برای عودت مبالغ دریافتی شدند و این سازمان ضمن ارج نهادن به این اقدام خداپسندانه با اعلام شماره حساب مذكور از همه هموطنان كه تمایلی به دریافت یارانه ندارند، خواست یارانه‌های واریزی مرحله اول و دوم خود را به این حساب واریز كنند.

مرادی افزود: عودت یارانه‌های واریزی به شماره حساب اعلام شده از طریق تمام بانك‌های كشور امكانپذیر است. var _JOOMLACOMMENT_MSG_DELETE = "آیا مطمئن هستید که می خواهید این نظر را حذف کنید؟"; var _JOOMLACOMMENT_MSG_DELETEALL = "آیا مطمئن هستید که می خواهید همه ی نظرات را حذف کنید؟"; var _JOOMLACOMMENT_WRITECOMMENT = "نوشتن نظر"; var _JOOMLACOMMENT_SENDFORM = "ارسال"; var _JOOMLACOMMENT_EDITCOMMENT = "ویرایش نظر"; var _JOOMLACOMMENT_EDIT = "ویرایش"; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE = "لطفا نظر خود را وارد کنید."; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_CAPTCHA = "لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید."; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_CAPTCHA_FAILED = "کد آنتی اسپم وارد شده صحیح نمی باشد. لطفا کد نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید."; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_EMAIL = "اعلام خواهد شد, لطفا ایمیل خود را وارد کنید"; var _JOOMLACOMMENT_ANONYMOUS = "ناشناس"; var _JOOMLACOMMENT_BEFORE_APPROVAL = "نظر شما برای تایید در لیست مدیر سایت قرار گرفت و بعد از تایید شدن منتشر خواهد شد."; var _JOOMLACOMMENT_REQUEST_ERROR = "درخواست ناموفق"; var _JOOMLACOMMENT_MSG_NEEDREFRESH = "صفحه دوباره بار گذاری شد.";