به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز : مهدی دهقان زاده بخشدار مرکزی مهریز در جمع47 نفر از منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان جهت تشکیل شوراهای اسلامی بخش گفت : در اجرای قانون تشکیلات و ظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی ان از پس تعیین شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان 5 نفر برای تشکیل شورای اسلامی بخش انتخاب میشوند
پس از رای گیری از بین 47 نفر اقایان حسین امینی،به  عنوان رییس شورای اسلامی بخش ،محمد حسین دهقان نائب رییس شورا ،حسین زارع ارنانی عضو و منشی شورا ،سید احمد حیدری خزانه دار و حسن دهقان پور منشادی به عنوان عضو  انتخاب شدند
ضمنا اقایان محمد حسین دهقان و سید احمد حیدیری به عنوان نمایندگان شورای اسلامی بخش مرکزی جهت تشکیل شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند