استان یزد پایلوت بازار آب برای کل کشور انتخاب شد.

راعی گفت : شرکت مدیریت منایع آب ایران استان یزد را به عنوان منطقه پایلوت برای بازار آب و تنظیم بازار آب انتخاب کرده که انشا الله ما بتوانیم در مرحله عمل آن را نهادسازی و نهادینه کنیم و بتوانیم پایلوتی برای دیگر استانها باشیم.
مدیر کل شرکت آب منطقه ای استان خاطر نشان کرد :در آینده ای نه چندان دور کار مطالعاتی این امر در یزد شروع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : با اجرایی شدن یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و تمرکز زدایی و واگذاری کارها به استانها و تقویت استانها شرکت های حفاری منابع آب در خود استان مربوطه و در شرکت آب منطقه ای مدیریت خواهد شد.
گفتنی است این قانون از چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد : منابع آبی که در قبل از سال 85 حفر شده دعاوی مربوط به آن در شرکت های آب منطقه ای بررسی خواهد شد.
در یکی از بندهای مصوبه مجلس که وزارت نیرو در حال نوشتن آیین نامه آن است ،آمده که مِن بعد بررسی دعاوی مربوط به آب در شرکت های آب منطقه ای یزد بررسی می شود و دیگر مردم نیازی نیست تا به مراجع قضایی مراجعه کنند.
مهندس راعی گفت : آمار حفر غیر مجاز در استان یزد خیلی محدود بوده و این نشان از فرهنگ بالای مردم استان ما بالاخص کشاورزان یزدی می باشد که به کارهای غیر مجاز روی نمی آوردند .