ارتقا آموزش همگانی، مهمترین راه مبارزه با مصرف مواد مخدر

رضا زارع زاده در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در کنار کار مقابله‌ای باید به مسئله پیشگیری در این عرصه هم توجه ویژه‌ای داشت، گفت مهمترین راه مبارزه با مصرف مواد مخدر آموزش همگانی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در کنار کار مقابله‌ای باید به مسئله پیشگیری در این عرصه هم توجه ویژه‌ای داشت، گفت مهمترین راه مبارزه با مصرف مواد مخدر آموزش همگانی است.

فرماندار شهرستان مهریز با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم رهبری تاکید داشتند، امروز دستگاه‌های مقابله‌ای باید نقش خود را در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری به خوبی ایفا کنند، گفت: امروز یکی از مشکلات ما ضعف در عرصه آگاهی بخشی عمومی  بوده که در سال جاری با برگزاری نشست ها و کارگاه های مشاوره ای، باید در این زمینه تلاش کنیم.