آغاز احداث ساختمان پایگاه دوم شهری مرکز مدیریت حوادث مهریز
پایگاه اورژانس 115شهری مهریز در زمینی به مساحت 460 مترمربع ویزربنای 313 متر واعتباری بالغ بر یک میلیارد وپانصد میلیون ریال توسط خیر ارجمندرضا جعفرپوردر شهر مهریزکلنگ زنی شد و به مدت یکسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز گفت: این که خیرین بر نیازهای امروز و فردای جامعه واقف باشند و بر مبنای آن، اقدام به صرف هزینه نمایند، در پیشرفت و تعالی جامعه از اهمیت سرشاری برخوردار می باشد.و حضور خیران نیک اندیش در کنار دولت برای اجرای طرح های مختلف بهداشت و درمان در شهر و مناطق روستایی مورد نیاز است .
 
سیدمهدی حسینی در ادامه افزود:پایگاه اورژانس 115شهری مهریز در زمینی به مساحت 460 مترمربع ویزربنای 313 متر واعتباری بالغ بر یک میلیارد وپانصد میلیون ریال توسط خیر ارجمندرضا جعفرپوردر شهر مهریزکلنگ زنی شد و به مدت یکسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.