گزارش تصویری از سفر یک روزه خبرنگاران اصحاب رسانه استان به مهریز

بازدید از پروژهای عمرانی؛ با حضور فرماندار مهریز

بازدید از پروژه مسکن مهر

بازدید از طرح انتقال آب به مهریز

بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری در روستای سریزد