جشنواره روستای سالم به مناسبت هفته سلامت  با حضور فرماندارمهريز و برخي از مسئولين در روستای حاجی محمدعلی دهستان تنگ چنار مهریز برگزار شد.
گفتني است مهریز دارای سه روستای سالم و ثبت شده در سازمان بهداشت جهانی می باشد.

photo_2017-05-01_09-49-41.jpg photo_2017-05-01_09-49-41.jpg photo_2017-05-01_09-49-37.jpg photo_2017-05-01_09-49-26.jpg photo_2017-05-01_09-49-21.jpg photo_2017-05-01_09-49-18.jpg photo_2017-05-01_09-49-08.jpg photo_2017-05-01_09-49-14.jpg photo_2017-05-01_09-48-53.jpg
بله