کارگروه اشتغال شهرستان با موضوع حمایت و پشتیبانی از مشاغل خرد و خانگی

تصویری / به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، صبح امروز جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با موضوع حمایت و پشتیبانی از مشاغل خرد و خانگی که یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز همراه بود، طرح درآمدزایی پرورش حلزون و روش های نگهداری آن توسط یکی از کارآفرینان موفق ارائه گردید.

۱۴۰۱/۱۰/۱۴
روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز