همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی در شهرستان مهریز برگزار شد                

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:مهدی دهقان زاده بخشدارمرکزی مهریزدرحاشیه مراسم پیاده روی خانوادگی روستاهای خورمیزسفلی،خورمیزعلیا،عصمت اباد،میرک اباد ومدوار درمصاحبه خبری خود در ابتدا ازکلیه عوامل برگزاری این برنامه ورزش همگانی روستایی(اعضای شورای اسلامی(فعلی ودوره جدید)دهیاران،اعضای پایگاه های مقاومت بسیج (خواهران وبرادران)وکانون فرهنگی مساجد روستاهای مذکور؛ناحیه مقاومت بسیج،فرماندهی انتظامی،پلیس راه وراهور،شهرداری،مجری توانمند(سرکارخانم دهقانیزاده)،خبرنگارصدا وسیما(واحدخبرروستای منشاد)،عكاسان وخبرنگاران وکلیه دست اندرکاران ومسئولين مربوطه تقدیر وتشکر نمود.

ایشان ازحضورپر رنگ وهمه جانبه برادران وخواهران این روستاها که نشان از علاقمندی انها به ورزش گروهي وهمگانی است دراین همایش واین حرکت اجتماعی تقدیر وتشکرنمود.

بخشدارمرکزی مهریز گفت:امیدوارم این همایش امروز بتواند اهمیت وجایگاه ورزش عمومی وهمگانی ونقش ان در ایجاد نشاط،ارتقای سطح سلامت جسم وروح،یکپارچگی و وحدت دربین مردم را برای خانواده ها تبیین نماید.

ایشان گفت تلاش می کنیم انشاءالله حتی الامکان درهرفصل یک همایش ویک برنامه مشابه برنامه امروز 

درسطح دهستان هاي شهرستان البته با مشاركت وهمدلي وهمراهي اهالي روستاها ومسئولين مربوطه برگزار نماييم.