قانون مداری، مردم داری و عملکرد جهادی و تلاش شبانه روزی توصیه های فرماندار به شهردار جدید مهریز

نماینده عالی دولت در مراسم معارفه شهردار بسیت و سوم مهریز با تاکید بر قانونمداری و مردمداری برای اداره شهر عنوان کرد: امید بر آن است با رعایت و عمل به قانون و مردمداری به صورت جهادی و شبانه روزی مشغول به خدمت رسانی به مردم شریف، فهیم و دیندار باغ شهر تاريخي مهریز شوید چرا که اگر مردم ببیند مسئولان در حال تلاش برای رفاه آن ها هستند، دلگرم شده و در کنارشان و حتی شاید جلوتر از آن ها برای آبادانی شهر قدم بر می دارند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، رضا زارع زاده فرماندار مهریز در مراسم معارفه شهردار بیست و سوم مهریز ضمن قدردانی از شهردار پیشین و تبریک به امیر حمزه زارع زاده سکاندار جدید بیان کرد: شهرداران گذشته منشا خیر و تحول آفرینی در شهرستان بوده اند و امید دارم شهردار جدید نیز منشا خیرات و ادامه دهنده این راه با محوریت اقدامات حل امورات فرهنگی و شهری بر طبق فرموده رهبری  باشند تا شاهد ارتقا شاخص فنی در شهرستان باشیم.
 
نماینده عالی دولت در ادامه با تاکید بر قانونمداری و مردمداری برای اداره شهر عنوان کرد: امید بر آن است با رعایت و عمل به قانون و مردمداری به صورت جهادی و شبانه روزی مشغول به خدمت رسانی به مردم شریف، فهیم و دیندار باغ شهر تاريخي مهریز شوید چرا که اگر مردم ببیند مسئولان در حال تلاش برای رفاه آن ها هستند، دلگرم شده و در کنارشان و حتی شاید جلوتر از آن ها برای آبادانی شهر قدم بر می دارند.
 
زارع زاده مهریزی با اشاره به نزدیکی به فصل انتخابات افزود:  در سالی که همه در آستانه انتخابات قرار داریم حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مورد انتظار است که برای رسیدن به این مهم همت و تلاش شهردار و شورای شهر بسیار حائز اهمیت است. 
 
فرماندار مهریز در ادامه تشریح کرد: مسئولان باید با عمل به مر قانون در انتخابات برای جذب حداکثری مردم حضور یابند و به هیچ وجه سکوی هیچ فرد یا حزبی نباشند.