فرماندار مهریز : مشارکت مردم، پایه های نظام را مستحکم تر می کند

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز افزود : مشارکت مردم بازتابی از نظام جمهوری اسلامی به خارج از مرزها انعکاس می یابد که نشان می دهد نظام از حمایت گسترده مردم برخوردار است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در بازدید از حوزه انتخابیه مهریز گفت: مشارکت مردم در انتخابات، پایه های نظام را مستحکم تر می کند

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز افزود : مشارکت مردم بازتابی از نظام جمهوری اسلامی به خارج از مرزها انعکاس می یابد که نشان می دهد نظام از حمایت گسترده مردم برخوردار است.

مقام عالی دولت در شهرستان  با اشاره به اینکه مشارکت حداکثری مردم در یک انتخابات، نشان دهنده انسجام ملی آن کشور و به بلوغ رسیدن مردم در تعیین سرنوشت خود است افزود: به هر میزان که مشارکت مردم در انتخابات گسترده تر باشد، تصمیم گیری ها نیز با خطای کمتری همراه خواهد بود، بنابراین در این شرایط در تصمیم گیری های آینده- مجلسی قوی- مسئولیت این تصمیم گیری های قوی را برعهده خواهد داشت.