فرماندار مهریز بر ضرورت پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم در زمان اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد

فرماندار مهریز برآمادگي تمامي دستگاههاي اجرايي شهرستان در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تأكيدكرد و جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی را در  زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از وظایف این کمیته دانست.
وی برآمادگي تمامي دستگاههاي اجرايي شهرستان در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تأكيد و ره آورد مهم اين طرح در كشور را آموزش ونهادينه نمودن فرهنگ درست مصرف كردن دانست.
در پایان نیز اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را در هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون ارائه دادند.