اینفوگرافیک؛

طریقه ثبت نام سرپرست های خانوار متقاضی گاز مایع در سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف)

 

 

#سامانه_سدف #گازمایع #استفاده_از_کارت_سوخت_شخصی