صادقیان : جشنواره های متنوع نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جذب گردشگران به مناطق دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد : برگزاری جشنواره‌های متنوع نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جذب گردشگران به مناطق دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در دومین جشنواره قورمه و کبابِ مهریز گفت: برگزاری جشنواره‌های متنوع نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جذب گردشگران به مناطق  دارد.

محسن صادقیان افزود: برای توسعه صنعت گردشگری و جذاب گردشگران باید ظرفیت‌های هر منطقه را به خوبی با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی اطلاع رسانی کرد.

دومین جشنواره قورمه و کبابِ مهریز با حضور بیش از 50 غرفه دار از 13 آذر الی 15 آذر در باغ شهر تاریخی مهریز برگزار شد.

محسن صادقیان معاون استاندار یزد