سلسله جلسات شورای مسکن شهرستان مهریز به منظور تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز، جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با دستور کار بررسی روند پیشرفت اجرای فاز ۲ و ۳ این طرح و مسائل مربوط در تامین زیرساخت انشعابات برگزار شد. 

۱۴۰۲/۰۳/۳۰

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز