فرماندار مهریز:

جهش تولید با رفع مشکلات واحدهای صنعتی محقق می‌شود

فرماندار مهریز گفت: برای تحقق شعار امسال و جهش تولید باید با برنامه‌ریزی و نقشه راه مشخص در همه دستگاه‌ها، نسبت به رفع موانع و مشکلات مقابل روی تولیدکنندگان اقدام شود تا اهداف شعار امسال محقق گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری هرستان مهریز ، رضا زارع زاده مهریزی در بازدید از یک واحد صنعتی در مهریز افزود: پیگیری مطالبات کارآفرینان به خصوص در زمینه تامین سرمایه در گردش، زمین و امکانات جانبی مورد نیاز، بستر را برای تحقق جهش تولید فراهم می کند.

وی با تاکید بر خرید تولیدات داخلی، پیگیری مسائل اداری و رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی تکلیف مسوولان برای دستیابی به اهداف شعار امسال دانست و اظهار کرد: حمایت از تولیدات داخلی ، افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال را به دنبال دارد.

زارع زاده تاکید کرد: رویکرد فعالیت‌ همه دستگاه‌ها باید در ارتباط با پیگیری و اجرای شعار امسال باشد وی تمام ظرفیت‌های مناسب برای جهش تولید به کار گرفته شود. 

در شهرستان مهریز شهرک‌های صنعتی شهید چمران، سایت ۱۹۶ هکتاری، یزدمهر، هرفته، شهرک سنگ، شهرک سریشم و ناحیه صنعتی بهادران با چهار هزار نفر اشتغال فعال است.