جلسه کارگروه ماده ۱۸ شهرستان و بررسی وضعیت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز برگزار شد؛ جلسه کارگروه ماده ۱۸ شهرستان و بررسی وضعیت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، این جلسه با حضور اعضای کارگروه و مدیران مدارس همراه است.

در این جلسه وضعیت خدمات رسانی موسسات سرویس دهنده‌ و عملکرد آنها در سال تحصیلی (۱۴۰۱_۱۴۰۲) بررسی و ارزیابی شد.

همچنین موارد مربوطه در سال تحصیلی پیش رو از جمله تعیین نرخ شهریه سر‌ویس مدارس مطرح گردید. ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز

374۰۱:۰۱ بعدازظهر