جلسه آموزشی و توجیهی ناظران شورای نگهبان انتخابات برگزارشد

جلسه آموزشی و توجیهی ناظران شورای نگهبان شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان مهریز برگزارشد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در جلسهه توجیهی و آموزشی ناظران شعب انتخاباتی مهریز  با اشاره به اینکه آراء مردم حق الناس است،تاکید کرد:صیانت از رأی مردم وظیفه و برعهده دست اندرکاران برگزاری انتخابات  است.

فرماندار مهریز افزود تمام زیر ساختهای لازم  در شهرستان مهریز برای برگزاری انتخاباتی پرشور و خلق آفرینی دیگر در کارنامه نظام جمهوری اسلامی  در راه شکوفایی ایران اسلامی فراهم شده است.

وی  با تاکید بر لزوم ارائه آموزشهای لازم به دست اندرکاران انتخابات در شهرستان، اظهار داشت: قانونمندی، تخصص و کارآمدی، امانتداری، مسئولیت پذیری و اخلاق مداری از مهمترین ویژگیهای مجریان انتخابات است.