تکریم و معارفه شهردار مهریز برگزار شد

با حضور جمعی از مسئولین شهرستان از زحمات 22 ماهه احمد آخوندی تجلیل و امیرحمزه زارع زاده به عنوان بیست و سومین شهردار شهر مهریز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده در آئین تکریم و معارفه بیست و سومین شهردار مهریز با بیان اینکه عمران هر شهر بستگی به مشارکت و همدلی و همراهی مردم داردگفت باید تلاش کنیم تا انتظارات و مطالبات به حق مردم برآورده شود.

فرماندار مهریز به نقش شهرداری در راستای ایجاد مبلمان شهری و زیبایی و توسعه شهری اشاره کرد و گفت: نقش شهرداری در پویایی وزنده کردن فضا و سیمای شهری نسبت به همه دستگاه‌ها مهم‌تر است که باید در معرفی این شهر بیشتر و بهتر نقش ایفا کند.

در این مراسم ضمن تجلیل از زحمات 22 ماهه احمد آخوندی ، امیر حمزه زارع زاده بعنوان شهردار بیست و سوم مهریز معرفی شد

ی-1