معاون فرماندار مهريز:
 
 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ونقل از اداره بهزيستي شهرستان :محمد زارع معاون فرماندار شهرستان مهریز در جلسه شورای مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی شهرستان مهریز ضمن اعلام این مطلب از اداره بهزیستی شهرستان به جهت پیگیریهای صورت گرفته برای اشتغال و توانمند سازی معلولین  و مددجویان تشکر نمود. 
در این جلسه علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان گزارش عملکرد مشارکتهای اداره بهزیستی شهرستان طی سه ماه گذشته (فصل تابستان )مهمترین مشکل حال حاضر مددجویان و توانخواهان را اشتغال و مسکن عنوان نمود و از اشتغال  158 نفر با تسهیلات مشاغل خرد و خانگی و همچنین 11 نفر بیمه کارفرماییی خبر داد. 
همچنین در این جلسه کارشناسان نظرات تخصصی خود را در جهت چگونگی جلب مشارکتها و ایجاد اشتغال پایدار برای گروههای هدف بیان نمودند .