با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز صورت گرفت؛

بررسی وضعیت پخت نان و عرضه مرغ در شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز به همراه مسئولان نظارتی از تعدادی از مجتمع های نان،نانوایی و فروشگاه‌ توزیع مرغ سطح شهرستان بازدید کردند.

در بازدید از مجتمع نان و نانوایی ها مواردی از جمله کیفیت پخت، نحوه عرضه، وزن چانه، سهمیه آرد و مسائل بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در فروشگاه توزیع مرغ آخرین وضعیت بازار مصرف، کیفیت و قیمت ارزیابی شد.

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز