در راستای اجرای مصوبات کمیته مناسب سازی مهریز صورت گرفت؛

بازدید میدانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان از تعدادی از بانک ها در سطح شهر به جهت مناسب سازی محیط برای معلولان و سالمندان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، این بازدید به همراه کارشناس مربوطه در اداره بهزیستی مهریز صورت گرفت و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بر ضرورت و اجرای مصوبات کمیته مناسب سازی برای بهره گیری و استفاده سالمندان و معلولان از خدمات و امکانات امور بانکی تاکید کرد.

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز