​​​​​​​

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری:
🔹عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت راه های روستایی تسریع شود

دکتر طالبی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری  در حاشیه بازدید از راه های روستای دره،گل افشان،گهور و منشاد ، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت تأکید کرد