بازدید سرزده دهقان بنادکی از مرکز واکسیناسیون مهریز

به گـزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز محمد دهقان بنادکی در بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون مهریزاز روند ارائه خدمات واکسیناسیون به عموم مردم و دانش آموزان مطلع شد و ضمن گفتگو با تعدادی از مراجعین ، روند فراخوان و مراحل مختلف تزریق واکسن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.


سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز ضمن قدردانی از زحمات، فعالیت ها و اقدامات ارزنده مجموعه بهداشت شهرستان در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع و همچنین اجرای واکسیناسیون گروه های هدف مطابق سند ملی واکسیناسیون، بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و قطع کامل انتقال بیماری تاکید کرد.