به مناسبت طرح ملی بازدید همگانی (20 تا 25 آبان ماه) امام جمعه مهريز، فرماندار وروسای ادارات و نهادهای شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بازديد كردند .

 به  گزارش روابط عمومی فرمانداري مهريزابوییرییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز گفت : بمناسبت طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای که از 20 لغایت 25 ابان ماه  می باشد امام جمعه ، فرماندار و روسای ادارات شهرستان ضمن اقامه نماز جماعت ظهرو عصر به امامت امام جمعه ازکارگاههای آموزشی این مرکز بازدید نمودند.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز در سخنرانی بعد از نماز جماعت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را تنها متولی آموزشهای غیررسمی عنوان و هدف از این بازدید را آشنایی فرماندار و روسای ادارات با امکانات و تجهیزات این مرکزو برآورده نمودن نیازهای آموزشی ادارات و نهادهای مختلف شهرستان توسط این مرکز عنوان کرد. دراین بازدید ایشان از کارگاهها و امکانات این مرکزبازدید نمودند ودرجریان رشته ها و حرفه های آموزشی این مرکز قرار گرفتند

وی طرح بازدید همگانی را فرصت مغتنمی در جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، تلاش در جهت هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزش ها در سطوح مختلف و همچنین فرصتی برای ارتقای جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای دانست.