بارش برف ، ارتفاعات مهريز را سفيد پوش كرد

بر اثر بارش اولين برف زمستاني ، ارتغاعات دهستان هاي ميانكوه ، تنگچنار و ارنان شهرستان مهريز سفيد پوش شد.
بارش برف در ارتفاعات شهرستان مهريز كه از شامگاه ديشب در سطح اين مناطق آغاز شده است ، همچنان ادامه دارد .
به گفته رييس هواشناسي مهريز، ارتفاع برف در دهستان ميانكوه تا 10 سانتي متر هم رسيده و خوشبختانه اين روند ادامه دارد .
حسين حدادي  افزود: علاوه بر برف ، بارش نزول باران ، اين رحمت الهي هم در سطح شهرستان و ارتفاعات ، بسيار مناسب مي باشد
وي خاطر نشان كرد: بارش برف و باران در ماه اول فصل زمستان موجب خوشحالي مردم و بخصوص كشاورزان منطقه شده است