اولين جلسه كارگروه زنان و خانواده در شهرستان مهريز تشكيل شد

در اين جلسه كه در محل فرمانداري مهريز برگزار شد اعضاي كميته به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در زمينه مسائل و نيازمنديهاي بانوان شهرستان پرداختند.
خانم عبدالحسين زاده مدير كل امور بانوان استانداري نیز به ارائه راهكارهايي در خصوص مستحكم نمودن بنيان خانواده پرداخت و  وجود مشاورين امر خانواده براي هر بخشي كه بانوان با آن سر و كار دارند را مهم دانست.
كياني مقدم فرماندار مهريز نيز بر اولويت بندي نيازمندي هاي بانوان شهرستان و هم افزايي در رسيدن به هدفي مشترك جهت حل نيازمنديهاي بانوان شهرستان تاكيد كرد.
ساخت پاركي ويژه بانوان، ساماندهي و تجهيز سالن هاي ورزشي براي بانوان، مشاوره و آموزش زوج هاي جوان و همچنين مشاوره خانواده هاي بدسرپرست از جمله نكاتي بود كه مورد بررسي قرار گرفت.
گفتني است 21490 نفر از جمعيت مهريز را بانوان كه از اين تعداد 13770 در شهر و 8413 نفر نيز در روستاها زندگي مي كنند.