اطلاعیه مسابقه پیام آب

با عنایت به خشکسالی های اخیر و تاکید وزیر محترم نیرو، استاندار و سایر مسئولین محترم مبنی بر لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه آب شرکت اب منطقه ای یزد در نظر دارد در ایام الله دهه فجر با برگزاری مسابقه پیام آبدر راستای فرهنگ سازی و مدیریت اصلاح مصرف آب، گامی موثر در مسیر مدیریت منایع آب بردارد.

لذا از علاقمندان شرکت در این مسابقه در خواست می گردد با استفاده از مفاهیم کلمات« آب، قدمت، مصرف بهینه، اسلام ، فرهنگ » جامع ترین و کوتاه ترین مطلب خود را در خصوص پیام آب حداکثر تا اول بهمن ماه 89 یه یکی از آدرس های زیر ارسال نمایند.
بدیهی است ضمن ثبت اثر در مجموعه پیام آب به بهترین آثار جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت که طی مراسمی در ایام الله مبارک دهه فجر اهدا خواهد شد.
آدرس : یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، امور زنان و خانواده
پست الکترونیکی :
nasir-a35@yahoo.com