صبح امروز آغاز شد؛

اردوی جهادی دامپزشکی شهرستان مهریز

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، صبح امروز با حضور مدیر کل دامپزشکی یزد و معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز، اردوی جهادی دامپزشکی شهرستان آغاز شد.

عرصه فعالیت این اردو واکسیناسیون دام سبک روستایی، سمپاشی بدن دام، ویزیت و پایش بیماری های سل و بروسلوز دام به همراه آموزش می باشد.

کلیه فعالیت این اردو رایگان است.

این اردو از صبح آغاز و تا عصر در روستاهای ابراهیم آباد، مهدی آباد، کریم آباد و علی آباد شهرستان مهریز ادامه دارد.

این اردو در محور قرارگاه محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی کشور با سطح کیفیت امنیت غذایی و بهداشت عمومی مربوط به دام اجرا شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۶

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز