به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز در راستای نظارت بر وضعیت پخت نان مهریز،گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور فرماندار و اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان برگزار شد.
در این گشت مواردی چون رعایت نرخ مصوب نان، وزن چانه، نحوه میزان مصرف و عرضه آرد، رعایت موارد بهداشتی و زمان پخت انواع نان در نانوایی های سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.