گزارش تصویری از حضور خودجوش و حماسی مردم شهر دارالولایه مهریز در راهپیمایی 22 بهمن