به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سخنرانی و مداحی, اجرای سرود , برپایی نمایشگاه عکس و کتاب دستاوردهای انقلاب، ماکت وادوات جنگی وغرفه دفاع مقدس وکودکان از برنامه های این مراسم يادواره بود.


photo_2017-09-16_09-57-33.jpg photo_2017-09-16_09-57-28.jpg photo_2017-09-16_09-57-25.jpg photo_2017-09-16_09-57-11.jpg photo_2017-09-16_09-57-05.jpg photo_2017-09-16_09-57-01.jpg photo_2017-09-16_09-56-58.jpg photo_2017-09-16_09-56-55.jpg photo_2017-09-16_09-56-51.jpg photo_2017-09-16_09-56-47.jpg photo_2017-09-16_09-56-43.jpg photo_2017-09-16_09-56-39.jpg photo_2017-09-16_09-56-33.jpg photo_2017-09-16_09-56-29.jpg photo_2017-09-16_09-56-12.jpg
Yes