جشنواره روستای سالم به مناسبت هفته سلامت  با حضور فرماندارمهريز و برخي از مسئولين در روستای حاجی محمدعلی دهستان تنگ چنار مهریز برگزار شد.
گفتني است مهریز دارای سه روستای سالم و ثبت شده در سازمان بهداشت جهانی می باشد.