رضا کاظمی پور در همایش آموزشی و توجیهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی مهریز گفت: بدون وجود آمار و اطلاعات هیچ تصمیمی برای برنامه ریزی گرفته نمی شود. 

وی ادامه داد: برای اینکه دولت هر 10 سال یکبار در جریان آخرین وضعیت بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار گیرد باید سرشاری عمومی انجام پذیرد . 

نماینده سازمان آمار ایران اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش های کشور موضوع مهم کشاورزی است و لذا امسال با توحه به اهداف دولت کار سرشماری عمومی کشاورزی اجرایی می شود . 

کاظمی پور خاطر نشان کرد: از مدت ها قبل توسط سازمان آمار ایران با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی در یک جدول زمانبدی شده کار اجرای طرح آغاز شده است . 

وی گفت: همکاری مردم و بخصوص کشاورزان و بهره برداران این بخش با ماموران سرشماری و ارائه آمار دقیق از وضعیت کشاورزی در اتخاذ تصمیم گیری ها خیلی موثر است . 

نماینده سازمان آمار ایران افزود: روستائیان و بخصوص دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی باید با دقت ضمن همکاری با ماموران سرشماری در اطلاع رسانی طرح اقدام کنند . 

کاظمی پور گفت: نتایج سرشماری عمومی کشاورزی امسال برای دولت در برنامه ریزی های کلان اقتصادی در حوزه کشاورزی خیلی اثرگذار و تعیین کننده است . 

در این جلسه مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری یزد , فرماندار مهریز و کارشناس سرشماری عمومی کشاورزی مهریز طی سخنانی به اهمیت موضوع پرداختند .