محمد زارع روز شنبه در پايان شمارش آراي  پنجمين دوره انتخابات  شوراي اسلامي شهر مهريز با قدردانی از حضور حماسی مردم در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز افزود: در انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز 38 نامزد در فضایی قانونی با هم به رقابت پرداختند که در پایان به ترتیب زهرا دهقانی زاده ، محمد رضا زارعیان ، مهدی زارع بیدکی ، علیرضا ابویی مهریزی و سید مصطفی محسن زاده مهریزی اول تا پنجم شدند.

رئیس ستاد انتخابات مهریز همچنین اعضای جدید علی البدل شورای اسلامی شهر مهریز در چهار سال آینده را شامل علی یزدانی راد ، حسین زارع زاده مهریزی و محسن مروی نام برد.
زارع گفت: شورای اسلامی شهر طبق مقررات با همکاری آحاد مردم وظایف قانونی خود را در بخش های مختلف عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی و هنری انجام می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد تا شورای اسلامی شهر مهریز بتواند بنحو شایسته از تمام فرصت ها و ظرفیت ها در خدمت به مردم و منطقه بیش از گذشته موفق باشد.