مرشدی مدیر کل تعاون روستایی استان، خواهان تغییر رویکرد شرکت تعاونی های روستایی در مهریز شد.

ایجاد فروشگاه های مجهز عرضه ی محصولات کشاورزی ، بهبود وضعیت شرکت تعاونی های روستایی، حمایت از شرکت تعاونی دامداران مهریز که بزرگترین تولیدکننده شیر مصرفی استان است، تامین نقدینگی برای شرکت تعاونی ها برای فعالیت بیشتر و افزایش کارآمدی، تشویق سرمایه گذاران جهت کمک و فعالیت در بخش تعاون از پیشنهادات و موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زارعزاده فرماندار مهریز نیز قول مساعد جهت همکاری بیشتر در بخش تعاون روستایی را داد و گفت : شرکت تعاونی های روستایی که با بررسی های لازم مورد حمایت هر چه بیشتر تعاون روستایی شهرستان با همکاری فرمانداری قرار خواهند گرفت.