فرماندارمهريز:

فرماندار مهریز گفت: نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و حامیان آنها  فعالیت های تبلیغی خود را در چارچوب مقررات و دستورالعمل های ابلاغی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومي  فرمانداري مهريز، سیدمحمد رستگاري روز سه شنبه در نشست توجیهی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی مهریز با تبیین دستورالعمل تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی، تعداد داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی در مهریز را 65 تن اعلام کرد و افزود: تعداد زیاد نامزدها و فضای محدود شهری بر مسئولیت همه در رعایت مقررات می افزاید.
وی گفت: همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی از حق و حقوق یکسان از دیدگاه برگزارکنندگان اتتخابات برخوردارند بنابراین باید همه بر اساس عدالت از فضاهایی که در شهر برای تبلیغات پیش بینی شده استفاده کنند.
فرماندار مهریز اظهار کرد: نامزدهای شوراهای اسلامی شهر باید در اولین فرصت و قبل از شروع فعالیت های تبلیغاتی نسبت به توجیه عوامل و دست اندرکاران ستادها اقدام کنند.
رستگاری همچنین از هیات های اجرایی و نظارتی انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز بخاطر فعالیت های انجام شده از ابتدا تاکنون قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه که با حضور اعضای شورای تامین مهریز برگزار شد به سوالات نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر پاسخ داده شد.