فرماندار مهریز در سومین میز خدمت هفته دولت مسئولین باید دغدغه اصلیشان خدمت به مردم و حل مشکلات باشد

فرماندار مهریز در سومین میز خدمت مدیران دستگاه های اجرایی در جمع مردم مزویرآباد مهریز گفت: دغدغه اصلی فرمانداران باید خدمت به مردم و حل مشکلات آنان باشد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده فرماندار مهریز در سومین میز خدمت مدیران دستگاه های اجرایی در جمع مردم مزویرآباد مهریز گفت: دغدغه اصلی فرمانداران باید خدمت به مردم و حل مشکلات آنان باشد

 زارع زاده مهریزی افزود:شعارهای اولیه انقلاب اسلامی خدمت به مردم، محرومین و مستضعفین جامعه بوده و خوشا به حال کسانی که با این دیدگاه وارد عرصه خدمت و مسئولیت شده و گره گشای مشکلات مردم هستند.
 
مقام عالی دولت در شهرستان مهریز در ادامه گفت: ما باید در هر پست و مقامی که هستیم  و تا زمانی که زنده هستیم بتوانیم خدمتگزاران واقعی و صادق برای مردم جامعه باشیم.

فرماندار مهریز افزود: مسئولین باید دغذغه اصلیشان خدمت به مردم و حل مشکلات به مردمی که شایسته خدمت هستند، باشند .