سردار شریفی رئیس محترم اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه فرمانار و جمعی از مسئولین از یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس عیادت کرد.

سردار شریفی در این عیادت ضمن جویا شدن از حال دهقانی زاده گفت : وظيفه تمامي مسئولان خدمت به ايثارگران و جانبازان اين سرزمين است و ما با تمام توان براي خدمتگذاري به آنها حاضريم.