با رياست فرماندار مهريز:

جلسه برنامه ريزي براي شركت مديران شهرستان دركارگاه آموزشي تمريني شوراي هماهنگي مديريت بحران در شهرستان بافق  (غدير3) در محل فرمانداري مهريز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز در اين جلسه سيد محد رستگاري فرماندارمهريز، هدف از برگزاری کارگاه آموزشی غدير را دست‌یابی به وحدت فرماندهی، زبان مشترک، یکپارچگی و تدبيرو همدلی در مواقع بحرانی و تلفیق دانش و تجربه در حوزه مدیریت بحران اعلام کرد.

وي در ادامه به شاخص هاي ارزيابي در اين كارگاه اشاره و خواستارتوجه واجراي دقيق اين شاخصها از طرف مديران شهرستان شد.