✅بخشدار مرکزی مهریز به همراه دهیار و شورای اسلامی روستای سریزد در کارگاه خانگی میوه خشک کنی در این روستا حضور یافتند و از بانوی کارآفرین تجلیل کردند.

✅در این بازدید مسائل و مشکلات این کارگاه از قبیل،تولید، فروش محصولات، تسهیلات  بررسی و تصمیمات لازم صورت گرفت.


​​​​​​​
✅روابط عمومی بخشداری مرکزی مهریز