​​​​​​​باحضور امام جمعه دهستان بهادارن ،بخشدار مرکزی مهریزو مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد جلسه بررسی مشکلات بنیاد مسکن روستای گردکوه برگزار و در درخصوص مساعدت در خصوص قیر بلوار ورودی روستا،زمین های روستای گردکوه ومشکل خدما زیربنایی شهرک روستا بحث و تبادل نظر گردید.